Generalforsamling 25. april 2024

Her kan du se indkaldelsen til den kommende generalforsamling. Siden vil blive opdateret med regnskab, indkommende forslag mm.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. april 2024

Bemærk, at selve generalforsamlingen begynder kl. 19:00

Dagsorden jf. § 4.1 i vedtægterne

1.      Valg af dirigent og stemmetællere

2.      Beretning om foreningens virksomhed

3.      Regnskab for det forløbne år (foregående kalenderår) og budgetforslag

4.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne: Forslag til nye vedtægter (fra bestyrelsen)

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleanter og 1 revisor

7.      Kort gennemgang af den nye hjemmeside

8.      Evt.

Jf. §4.2 skal forslag til behandling/beslutning på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og offentliggøres straks herefter på foreningens hjemmeside, hvor også den endelige dagsorden skal fremgå.

Programmet for dagen – Bibliotekscaféen, Hovedbiblioteket:

18:30           Registrering af medlemmer i generalforsamlingen – husk medlemskortet

19:00           Generalforsamling – se dagsordenen herover

                      Udlodning, når generalforsamlingen er ovre.

Ca. 22:00    Tak for i dag

Det praktiske:

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19:00, så sørg venligst for at være registreret forinden.

Bemærk, det er kun fuldgyldige medlemmer, der kan deltage i generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af 8 medlemmer. 1 bestyrelsesmedlem har valgt at udtræde i løbet af perioden. Følgende er på valg:

Bjarne Agerlin – formand (genopstiller)

Birgitte Meitoft – bestyrelsesmedlem (genopstiller)

Lena Truesen – bestyrelsesmedlem (ønsker ikke genvalg)

Inge Vogel – udtrådt af bestyrelsen (vakant)

Afstemningen foretages skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.                

Udlodning af indkøbt kunst

Alle medlemmer deltager i udlodningen. Er medlemmer, der bliver udtrukket ikke til stede, vil de senere kunne vælge mellem den kunst, der er tilbage, når de tilstedeværende har valgt. Der kan ikke gives/anvendes fuldmagter. Billeder af indkøbt kunst kan ses på hjemmesiden.

Under generalforsamlingen vil der være kaffe, the, øl og vand og lidt mundgodt.

På gensyn den 25. april

HVIDOVRE KUNST

Bjarne Agerlin

Formand