Bliv medlem nu!

Som medlem af HVIDOVRE KUNST kan du deltage i ferniseringer og arrangementer, vinde kunst til generalforsamlingen, udstille med din egen kunst på Medlemmernes Udstilling og meget andet.

OBS: Nye medlemmer, der i marts/april ønsker medlemskab, men først fra 1. maj, kan deltage i generalforsamlingen allerede i år, dog uden rettigheder herunder tale- og stemmeret samt deltagelse i udlodningen af indkøbt kunst. Kontingentet for det kommende år skal dog være indbetalt inden generalforsamlingen. Kontingentet er det, der forventes godkendt for det kommende år på generalforsamlingen.

Ønsker det nye medlem rettigheder, som øvrige medlemmer, betales fuldt kontingent, både ved indmeldelsen og for det kommende år.

BLIV MEDLEM NU!
Det får du for 300/år:
– Årlig udlodning af indkøbt kunst
– Ferniseringer og medlemsaktiviteter
– Bon til gratis kaffe/kage
– Medlemmernes egen udstilling – gratis for dig som medlem
– Hyggelig forening med engageret bestyrelse

Kontakt HVIDOVRE KUNST og bliv medlem nu!